تغذیه و سلامت

کلسیم

*عملکرد کلسیم در بدن:

 


ضربان قلب را تنظیم می‌کند
بیخوابی را کاهش می‌دهد
در متابولیسم آهن بدن مؤثر است
در تنظیم کار سیستم اعصاب بدن بخصوص در انتقال تحریکات نقش اساسی دارد
کلسیم عامل استحکام استخوانهاست. کلسیم کافی باید در غذای نوجوانان قبل از بلوغ وجود اشته باشد تا استخوانها تراکم مناسبی بیابند و در سالمندی به پوکی استخوان مبتلا نشوند
برای عملکرد عضلات ضروری است و تا کلسیم وجود نداشته باشد حرکت امکان پذیر نمی‌باشد
انتقال پیامهای عصبی با واسطه یون کلسیم صورت می‌گیرد
کلسیم در یکی از مراحل انعقاد خون دخیل است.

دلوین انتخاب سلامتی


منبع: محصولات غذایی دلوین


   محاسبه میزان اضافه وزن