تغذیه و سلامت

روغن سرخ کردنی

روغن سرخ کردنی دلوین


بر پایه روغن کنجد با ۵۰٪ جذب کمتر و بدون پالم🍗
ترکیبی از سالم ترین روغن ها😉


مراقب غذاهات باش
تا اون ها مراقب تو باشن💚


منبع: محصولات غذایی دلوین


   محاسبه میزان اضافه وزن