تغذیه و سلامت

سرخ کردنی

خوشمزگی و سلامتی رو باهم انتخاب کن💚😊


روغن سرخ کردنی دلوین روغنی با ۵۰٪ جذب کمتر و بدون پالم.

✅غیر تراریخته

دلوین انتخاب سلامتی


منبع: محصولات غذایی دلوین


   محاسبه میزان اضافه وزن