تغذیه و سلامت

کانولا

کانولا غنی از اسیدهای چرب ضروری مانند امگا 3 بوده و دارای کمترین مقدار اسیدهای چرب اشباع بین روغن های گیاهی است،


همچنین یک منبع غنی از ویتامین Eمیباشد. روغن کانولا فاقد آنتی اکسیدان طبیعی می باشد، لذا برای جلوگیری از فساد روغن کانولای خالص از آنتی اکسیدانهای شیمیایی استفاده می گردد که این موضوع از کیفیت آن می کاهد. دلوین با ارائه محصول ترکیبی کنجد و کانولا برای نخستین بار در ایران توانست به جای استفاده از آنتی اکسیدان های شیمیایی، از روغن کنجد که حاوی سه نوع آنتی اکسیدان طبیعی بسیار قوی میباشد، استفاده نماید و محصول جدید خود را تحت عنوان روغن کنجد و کانولا عرضه نماید.

مراقب غذاهات باش 

تا اونها مراقب تو باشن


منبع: محصولات غذایی دلوین


   محاسبه میزان اضافه وزن